Rainbow dari Shiprock, New Mexico

Foto ditangkap 27 Mac 2017 oleh Jeff Berkes Photography.